هدف اساسی و پایه ای ما

هدف اساسی و پایه ای ما در کلینیک تخصصی دندانپزشکی سپیدفام به عنوان مجهزترین کلینیک غرب تهران و سعادت آباد ارایه کلیه درمانها در بالاترین سطح می باشد. جهت دستیابی به این هدف ضمن تهیه کلیه تجهیزات و مواد از برترین برندهای موجود، از همکاری اساتید متبحر در هر رشته از اعضای هیأت علمی دانشکده های دندانپزشکی تهران و شهید بهشتی بهره برده ایم.

اصرار ما جهت مشاوره با متخصصین هر رشته قبل از آغاز روند درمان و دریافت نظرات تخصصی ایشان ، گواه حساسیت ویژه ما جهت ارایه بهترین خدمات در بالاترین سطح تخصصی می باشد تا بتوانیم با تامین رضایت بیماران در راستای خط مشی کلینیک بصورت پایدار عمل کنیم.

فهرست