سفید کردن دندان یا بلیچینگ(Bleaching)

سفید بودن دندان ها زیبایی دندان را در پی دارد که منجر به ایجاد چهره جذاب و زیبا برای فرد می شود. روش های مختلفی جهت سفید کردن دندان ها وجود دارد که با پیشرفت علم دندانپزشکی و استفاده از فنون جدید سفید کردن دندان آسان تر و دقیق تر شده و میزان آسیب به دندان در طی فرایند کاهش یافته است. یکی از فناوری های مدرن در زمینه سفید کردن دندان، لیزر دندان است که میزان دقت و نتیجه بخشی سفید کردن دندان را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داده است.

جهت حصول نتیجه مطلوب در سفید کردن دندان بایستی دندانپزشک علت بد رنگی دندان را بطور کامل بداند و تشخیص دهد که این امر در موفقیت بسیار مهم است زیرا که متناسب با علت روش درمانی متمایز می شود. سفید کردن دندان یا بصورت داخلی یا خارجی صورت می گیرد. روش در پیش گرفته دندانپزشک نباید منجر به حساسیت دندان بیمار شود.

ماده اصلی در سفید کردن دندان در دندانپزشکی پراکسید هیدروژن بوده که منجر به اکسیده شدن رنگدانه های روی دندان وسفید شدن دندان می شود.

 

یک دیدگاه