1. از روز بعد از جراحی ایمپلنت به مدت ۵ روز از دهانشویه کلرهگزیدین روزی سه بار استفاده کنید.
 2. در صورت تجویز پزشک از آنتی بیوتیک استفاده کنید.
 3. از تف کردن بپرهیزید.
 4. نگران تورم در هفته اول نباشید زیرا طبیعی است.
 5. از دهانشویه استفاده کنید و بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.
 6. در هفته اول پس از جراحی حرکات ورزشی انجام ندهید.
 7. در جلساتی که پزشک تعیین کرده برای کنترل به موقع حاضر شوید.
 8. در دو روز اول پس از جراحی صحبت نکنید.
 9. پس از جراحی از پک یخ برای کاهش تورم و در روزهای دوم و سوم در صورت تورم از پک گرم استفاده کنید.
 10. در صورت خونریزی یه تکه گازی را با سرم شستشو خیس کنید و روی محل خونریزی فشار دهید و بگذارید ۳۰ دقیقه روی آن بماند.
 11. مقدار کمی افزایش حرارت پس از جراحی طبیعی است و نشان دهنده واکنش طبیعی بدن به ترمیم است اما افزایش دمای زیاد نشان دهنده عفونت است.
 12. ورم دم صبح طبیعی است و جای نگرانی نیست.
 13. پس از هر وعده غذا از دهانشویه استفاده کنید و پس از استفاده از دهانشویه تا یک ساعت چیزی نخورید و نیاشامید.
 14. توجه کنید که مراقبت های دوره ای پس از ایمپلنت دندان بسیار مهم است و سه ماه پس از تحویل روکش اصلی که در سه جلسه انجام می شود به پزشک مراجعه کنید و پس از آن مانند دندان های طبیعی هر ۶ ماه تا ۱ سال برای چکاپ مراجعه کنید.و همچنین رعایت بهداشت دهان و دندان ضروری است و مانع از عفونت می شود .برای مسواک زدن از مسواک نرم استفاده کنید.

ایمپلنت

یک دیدگاه