رادیولوژی تخصصی دهان و فک و صورت سپید فامتلفن: ۸۸۵۸۳۶۶۶(خط ویژه)
۸۸۶۹۱۵۸۶
۸۸۶۹۴۶۲۴
۸۸۶۸۱۸۹۹
۸۸۶۸۱۹۷۰
۸۸۶۸۱۸۱۹
فکس: ۸۸۶۹۳۲۷۲
کلینیک تخصصی دندانپزشکی و رادیولوژی سپیدفام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب آماده پذیرش بیمارا ن محترم می باشد.

یک دیدگاه