هدف اساسی و پایه ای ما

هدف اساسی و پایه ای ما در کلینیک تخصصی دندانپزشکی سپیدفام به عنوان مجهزترین کلینیک غرب تهران و سعادت آباد ارایه کلیه درمانها در بالاترین سطح می باشد. جهت دستیابی به این هدف ضمن تهیه کلیه تجهیزات و مواد از برترین برندهای موجود، از همکاری اساتید متبحر در هر رشته از اعضای هیأت علمی دانشکده های دندانپزشکی تهران و شهید بهشتی بهره برده ایم.

اصرار ما جهت مشاوره با متخصصین هر رشته قبل از آغاز روند درمان و دریافت نظرات تخصصی ایشان ، گواه حساسیت ویژه ما جهت ارایه بهترین خدمات در بالاترین سطح تخصصی می باشد تا بتوانیم با تامین رضایت بیماران در راستای خط مشی کلینیک بصورت پایدار عمل کنیم.

یک دیدگاه