هدف از درمان های زیبایی دندان ایجاد لبخند جذاب و متعادل است. زیبایی دندان باعث اعتماد به نفس بهبود وضعیت روحی روانی در فرد می شود که این امر در زندگی فرد نقش بسزایی داشته و یکی از عوامل موفقیت فرد محسوب می شود. زیبایی دندان و صورت شدیداََ به هم مرتبط هستند. دندانها علاوه بر تاثیر بر زیبایی صورت و زیباتر کردن لبخند نقش مهمی را در گوارش بازی می کنند. جهت حصول زیبایی دندان نیاز به استفاده همزمان علم و هنر زیبایی شناسی است. هماهنگی دندان با اجزای صورت از اصول زیبایی دندان است.

پوسیدگی دندانی یکی از بیماری های رایج دندانی است. پوسیدگی های دندان بایستی درمان شوند چرا که عدم درمان منجربه گسترش پوسیدگی و حتی از دست دادن دندان می شود. در درمان پوسیدگی ها ابتدا از آمالگام استفاده می شد ولی با توجه بیشتر افراد به زیبایی دندان استفاده از مواد جدید نظیر مواد کامپوزیتی یا فیشور سیلانت ها گسترش یافت. تکنولوژی های نوین نیز نظیر لیزر دندان نیز به کمک دندانپزشکان جهت حصول نتیجه مطلوب شد. همرنگ بودن دندان یکی از اصول زیبایی دندان محسوب می شود وجهت به دست آمدن این نیاز استفاده از مواد همرنگ دندان توسعه پیدا کرد.

لمینت

به منظور حصول زیبایی دندان لمینت ونیر روشی مناسب محسوب می شود. لمینت دندان روشی جهت به دست آوردن لبخند زیبا برای بیمار محسوب می شود. لمینت ها از جنس سرامیک یا کامپوزیت می باشند که درخشندگی و سفیدی آنها منجر به زیبایی دندان می شود. لمینت روی سطح بیرونی دندان قرار می گیرد و نقص دندان ، رنگ تیره شکستگی و… را می پوشاند. در لمینت میزانی دندان تراش داده می شود که این میزان ناچیز است و لمینت ساخته شده بر روی دندان قرار می گیرد که این تراش بسته به سرامیکی یا کامپوزیتی بودن لمینت متفاوت است. با استفاده از لمینت سفیدی و درخشندگی دندان میسر می شود که بر زیبایی دندان تاثیر فراوان دارد. اصلاح ارتفاع دندان از فواید استفاده لمینت است که طول و بلندی دندان روی زیبایی دندان و چهره بسیار تاثیر دارد. با لمینت تناسب دندانی و زیبایی دندان را می توان بدست آورد. لمینت نیز نیاز به مراقبت افراد دارد.

فاصله بین دندانها و تاثیر آن بر زیبایی دندان

فاصله زیاد بین دندان ها باعث عدم زیبایی دندان است. بطور نرمال فاصله بین دندان ها بایستی به حدی باشد که یک نخ دندان از بین آنها رد شود بنابراین اگر فاصله بیشتر باشد بر زیبایی دندان فرد تاثیرگزار است.

یک دیدگاه