مجموعه دندانپزشکی سپید که در سال ۸۱ افتتاح شده بود پس از بازسازی به کلینیک تخصصی دندانپزشکی سپیدفام و رادیولوژی تخصصی سپیدفام تبدیل شد. کادر متخصص و با تجربه این کلینیک آمادگی پذیرش کلیه بیماران را در کلیه امور تخصصی و زیبایی دارند. کلیه خدمات تخصصی در مجموعه انجام شده وبیماران محترم نیاز به مراجعه به جای دیگر ندارند. تمامی طرح درمان ها پس از مشاوره تیم متخصصین انجام شده و پس از پذیرفتن بیمار انجام میگردد. آرامش و رضایت شما مهمترین خواست ما و کیفیت بالای کار تضمین ما به شماست.

یک دیدگاه