درمان ریشه

زمانی که دندان در زمان مصرف غذا و نوشیدنی ها دچار درد می شود یکی از نشانه های عفونت دندان است. از دیگر علایم عفونت پالپ ورم لثه ، ترشح عفونت، ورم صورت و تیره شدن دندان و درد حتی موقع دراز کشیدن را می توان نام برد. در مواقع خاصی هم با پوسیدگی مزمن ممکن است بیمار دردی نداشته باشد ولی لزوما عدم وجود درد نشانه بیماری پالپ نیست.

با پیشرفت پوسیدگی دندان و رسیدن پوسیدگی دندان به مینا و عاج و نهایتا به پالپ التهاب پالپ را منجر می شود. بنابراین پوسیدگی ها یکی از عوامل تخریب وآسیب پالپ است. علاوه بر پوسیدگی ضربه دندان ، حرکات و نیروهای بیش از حد ارتودنسی و بیماری های لثه ، ترومای اکلوزال، کورتاژ عمیق ناحیه پری رادیکولار نیز باعث صدمه به پالپ شوند.

یک دیدگاه