سیاست مرکز تخصی سپیدفام این است که بیماران تمامی درمانهای مورد نیاز خود را در مرکز انجام دهند و نیازی به مراجعه به مراکز دیگر نداشته باشند. یکی از خدمات دندان پزشکی که در طی هر مرحله از درمان لازم است، تهیه عکس رادیوگرافی از دندان و فک ها می باشد. رادیولوژی تخصصی سپیدفام در طبقه دوم مرکز، علاوه بر ارایه خدمات تخصصی به بیماران سایر مراکز دندان پزشکی نیز می پردازد.

دستگاه های این بخش از مجهزترین و جدیدترین تکنولوژی های موجود میباشد.

رادیولوژی

 

یک دیدگاه