مهم ترین مراقبت ها بعد از درمان ریشه

– تا ۲ ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.

– تا ۲۴ ساعت از طرف مقابل برای خوردن غذا استفاده شود.

– آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.

– پس از عصب کشی از قسمت مخالف فک خود برای جویدن استفاده نمایید.

– از جویدن آدامس و شیرینی ها و خوراکی های چسبنده خودداری نمایید.

– پس از دو ساعت می توانید از غذاهای نرم استفاده نمایید و کاملا به دمای غذا توجه داشته باشید که سرد و یا داغ نباشد.

 

درمان ریشه

یک دیدگاه