سیاست مرکز این است که بیماران تمامی درمانهای مورد نیاز خود را در مرکز انجام دهند و نیازی به مراجعه به مراکز دیگر نداشته باشند.یکی از خدمات دندان پزشکی که در طی هر مرحله از درمان لازم است،تهیه عکس رادیوگرافی از دندان و فک ها می باشد.رادیولوژی تخصصی سپیدفام در طبقه دوم مرکز،علاوه بر ارایه خدمات تخصصی به بیماران سایر مراکز دندان پزشکی نیز می پردازد.

دستگاه های این بخش از مجهزترین و جدیدترین تکنولوژی های موجود میباشد.

رادیولوژی

 

یک دیدگاه